Endüstriyel Tesislerde Patlayıcı Alanlarının Kontrolü Nasıl Sağlanır

Endüstriyel Tesislerde Patlayıcı Alanlarının Kontrolü Nasıl Sağlanır

    Endüstriyel kapsamda olan tesislerin içerisinde genel olarak tehlike arz eden gaz ve buna yönelik sıvılarının üretimi ya da tüketimi yoğun olmaktadır. Bu yoğun işleyiş gösteren alanların bulunması olası tehlikelerin tetikçisi de olabilmektedir. Buna yönelik patlamaya karşı koruma kapsamında bulunan alanlar ise bu şekilde ifade edilen mahallerden oluşmaktadır. Seçilecek olan duruma yönelik uygun tipe sahip ortamlarında koruma kapsamında olması gerekmektedir. Bahsi geçen bu alanların “Binaların Korunması Yönetmeliği” kapsamındaki genel bilgiler dışına çıkmakta olan bir özel yönlendirilmesinin olmadığını da söylemekte fayda var.

Tehlike Sınıflandırılmasının Belirlenmesi

    Tehlikelerin sınıflandırılması olası birçok olumsuz durumunda önüne geçilmesini sağlıyor. Buna yönelik özellikle de yangına karşı alınan tedbirlerin daha öncesinden belirlenmesiyle birlikte önem kazanabilmektedir. Öte yandan tesislerin yapısal düzeni, işletmelere dair olan özel durumların da dikkate alınarak bu uygulama kapsamında bulunması önemlidir. Bu tip durumlara yönelik tehlike sınıflandırılmasının yapılması, olası tehlikelere yönelik büyük bir rol üstlenmektedir. Tehlike sınıflandırılmalarına dayalı olarak uluslar arası kapsamında uygulanan iki farklı model türü kullanımı yapılmaktadır.

    Yüksek tehlikeye yönelik ortam içeriklerinin sınıflandırılmasında bölüm(division) ya da zon şekilleri ile tanımlanabilmektedir. Bu kapsamda yer alan her iki grubun haznesinde de toz veya gaz olan ortamlar için farklı olarak değerlendirmeler ve kural tipleri belirlenmektedir.

Yüksek Tehlikeye Sahip Alanlarda Algılama ve Uyarı Sistemleri

    Yüksek tehlikeli yer alanını tenzih eden ve yangın güvenliği açısından alınacak lan tedbirler var olmalıdır. Bunlar kuru, sulu, gazlı, kimyevi toza sahip söndürme sistemleri gibi ek olarak “algılama” kapsamları da bulundurulmalıdır. Risk oluşturacak olan tehlikeli alanlardaki maddelerin durum değişimlerine yönelik birtakım algılayıcıların tesis alanlarında bulundurulması gerekmektedir. Gaz, duman, alev, sıcaklık ve benzeri durumlara yönelik kullanım kararı verilen algılayıcıların belirli standartlara ve sınıflandırılmalara uygun olarak sertifikalı olarak üretilmiş olması tesis için önem taşımaktadır. Sınıflandırılmış bu tipler, daha önceden ortama dayalı sınıf olarak daha önceden belirlenmiş olan sınıfları kapsamaktadır. Bu tip sınıflandırmalar belirli birbirinden farklı ülke ve coğrafi bölgelere göre farklı uygulama kodlarından oluşturulacak şekilde isimlendirilmektedir.

Share this post

Bir cevap yazın